Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Włodzimierz Wójcik

Usuwanie wybranych zanieczyszczeń z odcieków ze składowisk odpadów z zastosowaniem roślinności mokradłowej

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Removal of selected contaminants from landfill leachates with application of wetland vegtation
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [922700] Ochrona środowiska
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe autorskie Mokradło
Oczyszczanie ścieków
Wetland
Leachate treatment
Abstrakt
Istotnym problemem często występującym w praktyce jest wykorzystywanie do oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów mokradeł o krótkim czasie zatrzymania ścieków. W ramach realizacji pracy ... więcej

Important problem very often observed in pracitice is application of wetland with short detention time to landfill leachates treatment. The scope of the research was to analyse efficiency of removal of ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/