Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Andrzej Mączałowski

Zastosowanie metod hydraulicznych w ocenie zmian morfodynamicznych rzeki na potrzeby szacowania ekologicznego stanu jej ekosystemu

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Application of hydraulic methods in rating morphodynamical river changes to estimating ecological state of her ecosystem
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [620000] Gospodarka wodna
[922700] Ochrona środowiska
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe autorskie Metoda hydrauliczna
Zmiana morfodynamiczna
Stan ekologiczny
Jedno i dwuwymiarowe modele hydrauliczne rzeki
Hydraulic method
Morphodynamical change
Ecological state
1D i 2D hydraulic river models
Abstrakt
Zastosowano jedno i dwuwymiarowe modele hydrauliczne do analizy i oceny zmian dynamiki przepływu w warunkach regulacji i zabudowy koryta rzeki. Model jednowymiarowy użyto do analizy środkowego odcinka ... więcej

There was applied one and two-dimensional hydraulic models to analyze and evaluate changes in the conditions of fluid dynamics and building regulations of the riverbed. One-dimensional model was used to ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/