Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49528)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Sylwia Barnaś

Istnienie rozwiązań dla nierówności hemiwariacyjnych z p(x)-laplasjanem

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Existence result for hemivariational inequality involving p(x)-Laplacian
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [233233] Równania różniczkowe
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie p(x)-laplasjan
Warunek Palais-Smale
Twierdzenie o przejściu przez przełęcz
Uogólnione przestrzenie Sobolewa
p(x)-Laplacian
Palais-Smale condition
Mountain pass theorem
Variable exponent Sobolev space
Abstrakt W pracy przedstawiono nieliniowy problem eliptyczny z p(x)-laplasjanem (nierówność hemiwariacyjną). Dowodzimy istnienia nietrywialnych rozwiązań. Nasze podejście oparte jest na teorii punktów krytycznych według Changa dla lokalnie Lipschitzowskich funkcjonałów.

In this paper we study the nonlinear elliptic problem with p(x)-Laplacian (hemivariational inequality). We prove the existence of nontrival solutions. Our approach is based on critical point theory for locally Lipschitz functionals due to Chang.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/