Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Elżbieta Nachlik; Andrzej Mączałowski; Tomasz Siuta; Joanna Korpak; Katarzyna Baran-Gurgul

Zastosowanie modelu RiverMorph w ocenie morfo dynamiki układu hydrograficznego na potrzeby rozwoju metod waloryzacji obszaru zlewni

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Application the RiverMorph model in the evaluation of morpho dynamics of hydrographic system for the development methods of indexation catchment area
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [620000] Gospodarka wodna
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe autorskie Stan ekologiczny
Cechy hydromorfologiczne
Wymagania przyrodnicze
Ecological status
Hydromorphological characteristics
Natural requirements
Abstrakt
Podstawowym, naukowym celem prac podjętych w ramach badań własnych jest opracowanie i wykorzystanie metodyki selekcji hydromorfologicznych cech/wskaźników rzeki o górskim/podgórskim charakterze ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/