Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Antoni Bojarski; Andrzej Wolak

Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i gospodarce wodnej

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Contemporary design and management methods in water enginerring and water management
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [622300] Zaopatrzenie w wodę
[623100] Zanieczyszczanie i ochrona zasobów wodnych
[620000] Gospodarka wodna
Słowa kluczowe autorskie Retencja wody
Gospodarka wodna
Zbiornik retencyjny
Ochrona przeciwpowodziowa
Water retention
Water management
Water retentuoin reservoir
Flood protection
Abstrakt
Zakres prac do realizacji w 2011: 1) Weryfikacja planowanej retencji w dolinie rzeki Uszwicy uwzględniająca sytuację z roku 2010 i porozumienie gmin; 2) Analiza problematyki spowolnienia odpływu powierzchniowego; ... więcej

Scope of work for 2011: 1) Verification of proposed weter retention in Uszwica river valley, taking into account floods of 2010 and agreement among communes; 2) Analysis of surface runoff phenomenon; 3) Assessment of flood dameges repairs works, concerning changes to river bed retention.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/