Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Elżbieta Waszczyszyn

Wpływ rozwoju technologii medycznych na przemiany XIX-wiecznej architektury szpitalnej Krakowa. Wybrane przykłady - pierwsza Klinika Pediatryczna Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu The impact of the development of medical technologies for the transformation of 19th-century architecture of Cracow hospital. Chosen examples - The first Pediatric Clinic of Collegium Medicum of Jagiellonian University in Cracow
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
Słowa kluczowe autorskie Historia architektury
Szpital akademicki
Architektura Krakowa
Klinika pediatryczna
Szpital dziecięcy
History of architecture
Akademic hospital
Cracow architecture
Pediatric clinic
Children's hospital
Abstrakt
Praca ma na celu przeprowadzenie analizy architektonicznej formy XIX-wiecznego obiektu szpitalnego w świetle rozwoju ówczesnych technologii medycznych. Plan pracy przewiduje wyodrębnienie zespołu elementów ... więcej

The paper is the next phase of the work concerns the architectural forms of 19th-century hospital facility in the light of developments in medical technology at the time. [...]

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/