Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Grzegorz Gancarzewicz

Grafy zawierające dowolną ścieżkę długości k w cyklu hamiltonowskim

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Graphs containing every path of length k in a hamiltonian cycle
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Graf
Ścieżka
Cykl hamiltonowski
Skojarzenie
Graph
Path
Hamiltonian cycle
Matching
Abstrakt W pracy podajemy warunek typu Fana, który gwarantuje istnienie cyklu hamiltonowskiego zawierającego dowolną ścieżkę długości k w cyklu hamiltonowskim.

In this paper we give a Fan type condition under which every path of length k is containend in a hamiltonian cycle.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/