Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Marian Hopkowicz; Bogusław Maludziński; Agnieszka Lechowska; Leszek Kulesza; Agnieszka Flaga-Maryańczyk; Jacek Sacharczuk; Zbigniew Grabowski

Badanie efektywności wykorzystania energii w ogrzewnictwie i ciepłownictwie oraz optymalizacja systemów gospodarki odpadami

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Research on efficiency of energy use in heating systems and an optimisation of waste management systems
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [631900] Instalacje budowlane i wyposażenie obiektów budownictwa
[662300] Oczyszczanie miast i osiedli
[630000] Budownictwo
[660000] Gospodarka komunalna
Słowa kluczowe autorskie Ogrzewnictwo
Gospodarka odpadami
Heating systems
Waste management
Abstrakt
W pracy realizowane były trzy tematy: 1) analiza efektywności wykorzystania energii w ogrzewaniu oraz przygotowaniu ciepłej wody w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej; 2) badania zmienności ... więcej

The study was carried out three topics: 1) analysis of energy efficiency in heating and hot water production in residential and public buildings; 2) the study of variation of heat demand in the municipal ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/