Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Monika Herzog

Aproksymacja funkcji dwóch zmiennych operatorami typu Szasza-Mirakjana

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Approximation of function of two variables by modified Szasz-Mirakyan operators
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [233235] Aproksymacja
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Zmodyfikowane operatory typu Szasza-Mirakjana
Rząd przybliżenia
Dodatni, liniowy operator
Moduł ciągłości
Przestrzenie wagowe
Modified operators of Szasz-Mirakyan type
Rate of convergence
Positive linear operator
Modulus of continuity
Weight spaces
Abstrakt W pracy badamy własności aproksymacyjne zmodyfikowanych operatorów typu Szasz-Mirakjana dla funkcji dwóch zmiennych z wielomianowej przestrzeni wagowej. Dowodzimy prostych twierdzeń pokazujących rząd przybliżenia funkcji tymi operatorami.

In this paper we study approximative properties of modified Szasz-Mirakyan operators for functions of two variables from polynomial weight spaces. We present theorems giving a degree of approximation for these operators.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/