Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Paulina Kosowska

Badanie przepustnicy przeznaczonej do równoczesnego pomiaru i regulacji natężenia przepływu powietrza w energooszczędnej wentylacji i klimatyzacji

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Numerical and experimental research on air flow measurement and regulation damper in air conditioning and ventilating energy-saving systems
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [371945] Urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne
[395121] Układy i zastosowania pomiarowe
[371900] Przemysł maszynowy
[395100] Układy i zastosowanie automatyki
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
[390000] Automatyka
Słowa kluczowe autorskie Klimatyzacja
Wentylacja
Regulator natężenia przepływu powietrza
Zawór motylowy
Pomiar natężenia przepływu powietrza
Air conditioning
Ventilation
Air flow regulator
Butterfly valve
Air flow measurement
Abstrakt
Precyzyjna kontrola ilości strumienia powietrza świeżego dostarczanego do budynku eliminuje stratę energii na obróbkę termodynamiczną powietrza. Minimalizacja strat ciśnienia na elemencie pomiarowym ... więcej

Precise control of fresh air quantity supplied to the building, eliminate the energy loss in the thermodynamic treatment of the air. Minimizing pressure losses in the measuring element causes reduction ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/