Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Wiesław Gądek; Adam Jarząbek

Wpływ czynników antropogennych na ilościowe i jakościowe własności procesów hydrologicznych w zlewni

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Influence of anthropogenic factors on quantitative and qualitative properties of hydrological processes in the catchment
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [282000] Hydrometeorologia
[280000] Hydrologia. Meteorologia
Słowa kluczowe autorskie Modelowanie hydrologiczne
Azot i fosfor
Hydrological modeling
Nitrogen and phosphorus
Abstrakt
Praca składa się z dwóch zadań: 1) Identyfikacja i estymacja parametrów matematycznych modeli podstawowych procesów hydrologicznych z uwzględnieniem zmian jakości wody; [...] 2) Analiza zmian stężeń ... więcej

Work consist of two task: 1) Identification and estimation of parameters for mathematical models of basic hydrological processes considering water quality changes; [...] 2) Analysis of nitrogen and phosphorus ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/