Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Maciej Motak

Zarys dziejów formy urbanistycznej. Część I. Wstęp i okres starożytny

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu History of urban form. Outline. Introduction and Antiquity
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Urbanistyka
Historia
Forma
Starożytność
Miasto
Urban design
History
Form
Antiquity
Town
Abstrakt Rozpoczęto wieloletnie badania, mające na celu opracowanie dziejów formy urbanistycznej z uwzględnieniem aktualnego stanu badań. Część pierwsza z czterech planowanych dotyczy pojęć podstawowych (wstępnych) oraz urbanistyki w okresie starożytnym.

The multiyear research has been commenced, which is aimed at the evaluation of the history of urban form including the current state-of-the-art. It is intended to be divided into four parts. Part One concerns the basic notions and the antiquity period.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/