Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Adam Tabor; Ludwik Byszewski

Istnienie i jednoznaczność klasycznego rozwiązania semiliniowego zagadnienia Darboux z semiliniowymi warunkami nielokalnymi

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Existence and uniqueness of classical solution to semilinear Darboux problem together with semilinear nonlocal conditions
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [233233] Równania różniczkowe
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Hiperboliczne zagadnienie różniczkowe
Zagadnienie Darboux
Równanie semiliniowe
Semiliniowe warunki nielokalne
Istnienie i jednoznaczność rozwiązań
Hyperbolic differential problem
Darboux problems
Semilinear equation
Semilinear nonlocal conditions
Existence and uniqueness of solutions
Abstrakt W pracy studiowane jest istnienie i jednoznaczność klasycznego rozwiązania semiliniowego hiperbolicznego zagadnienia różniczkowego Darboux wraz z semiliniowymi warunkami nielokalnymi w obszarze ograniczonym.

The existence and uniqueness of a classical solution to a semilinear hyperbolic differential Darboux problem together with semilinear nonlocal conditions in a bounded domain are studied.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/