Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48380)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Marta Serafin; Witold Cecot

Zastosowanie hp-adaptacyjnej MES do obliczeń dwuskalowych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Application of hp-adaptive FEM to two-scale modeling
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [233235] Aproksymacja
[234300] Analiza numeryczna
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Homogenizacja
Hp-adaptacyjna MES
Plastyczność
Homogenization
Hp-adaptive FEM
Plasticity
Abstrakt
Celem prowadzonych prac jest zastosowanie adaptacyjnej wersji metody elementów skończonych do modelowania materiałów niejednorodnych w zakresie sprężysto - plastycznym. W tegorocznych pracach skupiono ... więcej

The objective of this work is application of the adaptive finite element method to modeling of heterogeneous materials in elastic - plastic range. This year we focused on development of homogenization ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/