Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jerzy Pamin; Ewa Pabisek; Roman Putanowicz

Nowoczesne, niestandardowe wersje metody elementów skończonych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Modern, non-standard versions of finite element method
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [234300] Analiza numeryczna
[235100] Zastosowania matematyki
[630900] Inżynieryjno-teoretyczne podstawy budownictwa
[230000] Matematyka
[630000] Budownictwo
Słowa kluczowe autorskie Generacja siatek wielokątnych
Interpolacja Laplace'a
Przedziałowa MES
Dwupolowe elementy skończone
Sprzężenie bilansu pędu i dyfuzji
Polygonal mesh generation
Laplace interpolant
Interval FEM
Two-field finite elements
Coupling of momentum balance and diffusion
Abstrakt
Z punktu widzenia naukowego i praktycznego ważne jest rozwijanie alternatywnych do standardowych sformułowań metody elementów skończonych (MES), która jest dominującą w inżynierii technologią ... więcej

From the scientific and practical viewpoint it is important to develop alternative formulations of FEM which is a computational technology dominating in engineering. Within the research the implementation ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/