Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48111)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jolanta Sroczyńska

Architektura współczesna w kontekście przestrzennym dziedzictwa kulturowego - Architektoniczna oprawa dziedzictwa kulturowego w świetle nowych doktryn

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Modern architecture in the cultural heritage spatial context - The architectural settings of the cultural heritage in the frame of international doctrines
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
[640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Dziedzictwo kulturowe
Prezentacja dziedzictwa kulturowego
Doktryny
Kontekst historyczny
Cultural heritage
Presentation of cultural heritage
Doctrines
Historical context
Abstrakt
Odpowiednia prezentacja dziedzictwa kulturowego to jeden z podstawowych elementów współczesnej koncepcji zrównoważonej ochrony zabytków. Współczesny model oprawy architektonicznej dziedzictwa kształtował ... więcej

Appropriate presentation of cultural heritage is one of the basic factor for the modern concept of sustainable conservation of monuments. The shape of modern settings of architectural heritage was forming ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/