Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48135)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Krzysztof Petrus

Badania transformacji krakowskich przedmieść na tle przemian urbanistycznych i historii rozwoju przestrzennego miasta

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Urban transformations of the suburbs of Cracow, in relation to the history of urban planning and town spatial development
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
Słowa kluczowe autorskie Historia urbanistyki
Historia architektury
Rozwój przestrzenny
Historia Krakowa
History of urban planning
History of architecture
Spatial development
History of Cracow
Abstrakt
Przedmiotem badań jest analiza rozwoju zabudowy fragmentu obecnego śródmieścia Krakowa, stanowiącego tereny dawnych zachodnich przedmieść, ze szczególnym uwzględnieniem dawnej jurydyki miejskiej ... więcej

The subject of the research is the analysis of the architectural and urban transformation history of the western suburbs of Cracow, especially the suburb known as Tanner's Suburb (Garbary) - from the medieval ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/