Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48135)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Andrzej Kadłuczka; Wioletta Kozłowska

Modernistyczne wille Krakowa lat 30-tych na tle awangardy polskiej i europejskiej

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu The modernistic villas of Cracow from the 30's as part of the Polish and European avant-garde
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
Słowa kluczowe autorskie Miasto
Dziedzictwo
Architektura
Historia
Willa
Awangarda
Modernizm
City
Heritage
Architecture
History
Villa
Avant-garde
Modernism
Abstrakt Analiza i diagnoza kierunków rozwoju architektury polskiej w latach 1918-1939 ze szczególnym uwzględnieniem krakowskich will. Poszukiwanie systematyzacji i analogii architektury willowej w Krakowie w kontekście dokonań architektury ogólnopolskiej i światowej.

Analysis and diagnosis of the directions of development of Polish architecture in the years 1918-1939 with a special focus of Cracow's villa. Search of systematization and analogies residential architecture of Cracow in the context of the achievements of national and international architecture.

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/