Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48135)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Klaudia Stala

Nowe możliwości interpretacyjne wczesnośredniowiecznych palatiów na ziemiach polskich na podstawie studiów europejskiej i polskiej architektury rezydencjonalnej

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu A new possibilities of interpretation of early medievial palace architecture in Poland on the basis of European examples
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [042100] Archeologia
[640000] Architektura
[040000] Nauki historyczne
Słowa kluczowe autorskie Architektura
Średniowiecze
Badania archeologiczne
Wykopaliska
Palatium
Architecture
Middle ages
Archaeological researches
Excavation
Palace
Abstrakt
W oparciu o nowe wyniki badań terenowych oraz analizę utrwalonych w literaturze przedmiotu interpretacji reliktowo zachowanej na ziemiach polskich wczesnośredniowiecznej architektury rezydencjonalnej, ... więcej

On the basis of new results of archaeological researches and analysis of the old conception of reconstruction of the preserved in relics medieval palace architecture in Poland. The author points the possibilities ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/