Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49821)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Klaudia Stala

Estetyka czy funkcjonalność w realizacjach architektonicznych polskiego wczesnego średniowiecza

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Aesthetics or functionalism in Polish earlymedieval architecture
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [042100] Archeologia
[640000] Architektura
[040000] Nauki historyczne
Słowa kluczowe autorskie Architektura
Architektura średniowieczna
Badania archeologiczne
Estetyka
Funkcjonalizm
Detal architektoniczny
Archeology
Medieval architecture
Archaeological researches
Aesthetics
Functionalism
Architectural detail
Abstrakt Badania mają na celu odpowiedź na pytanie, czy rozwiązania estetyczne są w stanie warunkować rozwiązania funkcjonalne w polskiej architekturze wczesnego średniowiecza.

Conducting reaserches focus on a question if aesthetical solutions are able to change functional conceptions in Polish early medieval architecture.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/