Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48111)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Andrzej Kadłuczka; Jolanta Sroczyńska

Problem badań oraz publicznego dostępu do reliktów archeologicznych i architektonicznych na obszarach zurbanizowanych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Research issues and the problems concerning of the public access to archaelogical and structural relicts in urban areas
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [023100] Filozofia społeczna
[640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
[020000] Filozofia
[640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Relikty archeologiczne
Dostęp publiczny
Ochrona zabytków
Dziedzictwo kulturowe
Archeological relicts
Public access
Protection of monuments
Cultural hertiage
Abstrakt
Analiza i diagnoza problematyki związanej z prawem dostępu społeczeństwa do dziedzictwa kulturowego oraz związana z tym prezentacja i interpretacja tego dziedzictwa prowadzona w oparciu o własne ... więcej

Analysis and diagnosis of issues relating to public access to the cultural heritage and the problems associated with the presentation and interpretation of cultural heritage on the basis of own studies ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/