Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48135)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Andrzej Kadłuczka; Dominik Przygodzki

Less is more - kreacja w kontekście historycznych artefaktów w ekspozycji Podziemnego Rynku w Krakowie

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Less is more - creation in the context of historical artefacts in the exhibition of the Underground Museum in Cracow
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Architektura
Park Archeologiczny
Muzeum rynku podziemnego
Konserwacja
Kreacja
Ekspozycja
Artefakty historyczne
Architecture
Archaeological park
Underground museum
Preservation
Creation
Exhibition
Historical artefacts
Abstrakt
Rozwiązania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w sposób jak najmniej ingerujący w zgromadzone na miejscu artefakty historyczne. Ekspozycje znalezisk archeologicznych oraz fragmentów architektury ... więcej

Technical solutions with the application of modern technology into the way like the smallest interfering in historical artefacts gathered on the spot. Display of archaeological finds and fragments of architecture ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/