Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49817)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Andrzej Kadłuczka; Izabela Golicz

Krakowska architektura okresu międzywojennego i problemy jej ochrony

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Architecture in Cracow of the between wars period and problems of its preservation
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Architektura
Okres międzywojenny
Ochrona
Konserwacja
Architecture
Between wars period
Preservation
Abstrakt Celem pracy jest próba sformułowania wytycznych konserwatorskich w celu jak najlepszego i skutecznego zachowania architektury międzywojennej, by po długim okresie pozbawienia ochrony zyskała wreszcie należny jej status i właściwą ochronę konserwatorską.

Architecture in Cracow of the between wars period and problems of its preservation.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/