Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Elżbieta Waszczyszyn

Problem rekonstrukcji i odbudowy zabytków architektury obronnej. Wybrane przykłady - zamek w Mirowie - ruina trwała, a rekonstrukcja zamku w Bobolicach - pomiędzy konserwacją i kreacją

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu The problem of reconstruction and rebuild of the monuments of defensive architecture. Chosen examples - the castle in Mirów - permanent ruin and reconstruction of the castle in Bobolice - between preservation and creation
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
Słowa kluczowe autorskie Historia architektury
Zabytkowe ruiny
Rekonstrukcja
Trwała ruina
History of architecture
Historic ruins
Reconstruction
Permanent ruin
Abstrakt
W świetle współczesnych doktryn konserwatorskich zaznacza się problem rekonstrukcji zabytków architektury obronnej. Praca ma na celu ukazanie konieczności ochrony i utrzymania indywidualnego wyrazu ... więcej

In the light of modern conservation doctrine emphasizes the problem of reconstruction of the monuments of defensive architecture. Work is intended to show the need to protect and maintain individual architectural ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/