Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48135)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Kazimierz Kuśnierz; Łukasz Stożek

Duch XII-wiecznej reguły św. Bernarda na przykładzie współczesnego klasztoru cysterskiego w miejscowości Novy Dvur w Czechach

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu The spirit of the 12th century cistercian rules of St. Bernard in temporary cistercian cloister in Czech Novy Dvur
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
[640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Cystersi
Architektura współczesna
Cistercians
Contemporary architecture
Abstrakt Tematem pracy jest analiza klasztoru cysterskiego, współcześnie wzniesionego, ale odwołującego się do reguł obowiązujących w średniowieczu.

The work analyze contemporacy cistercian abbey but reminding old 12th century cistercian building rules.

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/