Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48111)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Andrzej Kadłuczka; Zbigniew Wikłacz

Program NAKUM - wielkoprzestrzenna ekspozycja zabytków architektury Majów (PK + UJ)

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu NAKUM programme - site-exposition of Mayan architecture relicts
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Architektura Majów
Ochrona dziedzictwa
Nakum
Maya's architecture
Heritage protection
Nakum
Abstrakt
Przedmiotem badań są relikty budowli, wchodzących w skład tzw. Grupy Północnej, w ośrodku kultury Majów Nakum w Gwatemali. Celem nadrzędnym jest wykonanie komplementarnego opracowania naukowego, ... więcej

The research involves architecture relicts that comprise the so called Nothern Group in the Mayan cultural centre Nakum in Guatemala. The main goal is to elaborate complex scientific report consisting ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/