Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48135)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Ewa Węcławowicz-Gyurkovich; Marta A. Urbańska

Polska architektura od roku 2000. Poszukiwanie ładu, kontynuacja czy novum? Architektura w kontekście przemian społecznych, ekonomicznych i administracyjnych. Etap 2012

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Polish Architecture since 2000. In search of harmony, continuation or novum? Architecture in the context of administrative and social changes. Stage 2012
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Polska architektura najnowsza
Poszukiwanie ładu
Recent Polish architecture
Search of harmony
Abstrakt
Zakres pracy: 1) Analiza i diagnoza kierunków rozwoju najnowszej architektury polskiej, w oparciu o własne studia tematu - gwałtownego rozwoju ruchu budowlanego, związanego z przystąpieniem do Unii ... więcej

Scope of work: 1) Analysis and diagnosis of the emerging Polish architecture is based here on own studies of the subject - in the light of construction boom that followed the access to the EU, considerable ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/