Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Szymon Hernik

Zastosowanie materiałów gradientowych do projektowania implantów kości na podstawie modelu numerycznego, opartego o równania Terzaghi'ego sprzężone z równaniami piezoelektryczności oraz mechaniki uszkodzeń

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Applying functionally graded materials to bone implants using the numerical model containing Terzaghi equation coupled with piezoelectric and damage mechanic equations
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki Stosowanej

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Słowa kluczowe autorskie Biomechanika
Porosprężystość
Mechanika uszkodzeń
Biomechanics
Poroelasticity
Damage mechanics
Abstrakt
W ramach realizowanego zadania został zbudowany model konstytutywny materiału porowatego oparty o równanie konsolidacji sprzężone z równaniami sprężysto-plastycznymi poprzez prawo Terzaghi'ego. ... więcej

In this task, there are involved condtitutive model, which is containing consolidation equation coupled from Terzaghi law with elasto-plastic equations. There are built also simulation of bone breaking ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/