Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Tomasz Kapecki

Adaptacje obiektów poprodukcyjnych na użyteczność publiczną

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Adaptation (project) designs of post-industrial buildings for the purpose of common utility
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Projektowania Architektonicznego

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Adaptacja
Inspiracja
Użyteczność publiczna
Budynki poprzemysłowe
Adaptation
Inspired
Common utility
Post-industrial buildings
Abstrakt
Praca zainspirowana została własnymi pracami architektonicznymi dotyczącymi adaptacji obiektów poprzemysłowych na cele użyteczności publicznej. Próba znalezienia typologii rozwiązań architektonicznych ... więcej

My work was inspired by my own adaptation (project) designs of post-industrial buildings for the purpose of common utility (usefulness) in Cracow. Moreover intended to answer the question wheter my ideas ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/