Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Błażej Skoczeń; Grzegorz Milewski; Jacek Krużelecki; Marek Książek; Artur Ganczarski

Rozwijanie metod analizy, optymalizacji i diagnostyki złożonych struktur fizycznych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Development of methods of analysis, optimization and diagnostics for complex physical structures
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki Stosowanej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [370921] Stereomechanika. (Wytrzymałość materiałów. Wytrzymałość zmęczeniowa)
[391600] Konstrukcje elementów sterowania i automatyki. Konstrukcja elementów pomiarowych
[792400] Inżynieria materiałowa
[370900] Podstawy budowy maszyn
[390000] Automatyka
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe autorskie Strefy plastyczne
Stale konstrukcyjne
Kompozyty poliamidowo szklane
Obciążenia zmienne
Stopy NiTi z pamięcią kształtu
Żuchwa
Przedtrzonowiec
Własności wytrzymałościowe
Wkłady z włókien szklanych
Kompozyt mikrohybrydowy
MES
Aparat Ilizarowa
Wibracja ogólna
Wibracja miejscowa układu ręka ramię
Nowoczesne metody pomiarów drgań ciała ludzkiego
Plastic zones
Construction steel
TA-glass composite
Unsteady loads
Shape memory NiTi alloy
Mandible
Premolar
Strength properties
Glass fibre dowels
Microhibride composite
FEM
Ilizarow apparatus
Whole body vibration
Hand arm vibration
Hand arm vibration
Modern methods of measurements of human body vibration
Abstrakt
Raport zawiera wyniki badań wykonanych w czterech podtematach: 1) Modelowanie wytrzymałościowe powierzchniowych elementów konstrukcyjnych w zakresie sprężystym, plastycznym i warunkach rozwoju uszkodzeń ... więcej

Report contains the results of research carried out within four tasks: 1) Strength analysis of 2D structural elements in elastic, plastic and damage growth conditions; [...] 2) Contemporary problems in ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/