Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Krzysztof Stypuła; Krzysztof Kozioł; Piotr Stecz

Polowe badania drgań budowli w aspekcie ochrony środowiska (metodyka, przypadki szczegółowe)

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Field investigations of building vibrations in aspect of environmental protection (methodology, detailed cases)
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki Budowli

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
Słowa kluczowe autorskie Drgania budowli
Ochrona środowiska
Wpływ drgań na ludzi
Building vibrations
Environmental protection
Influence of vibrations on people
Abstrakt
Temat dotyczy badań "in situ" wpływu drgań komunikacyjnych na budynki i ludzi w nich przebywających. Wykonano pomiary drgań wywołanych przejazdami różnych typów tramwajów i dokonano oceny wpływu ... więcej

The research concerns investigations "in situ" of influence of transport vibrations on buildings and people inside them. Measurements of vibration caused by crossing different types of trams and assesses ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/