Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Leszek Mikulski; Henryk Laskowski; Marian Mikołajek; Dorota Kropiowska; Dorota Jasińska; Marian Świerczek

Optymalne kształtowanie belek ciągłych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Continuous beams optimal shape design
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki Budowli

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
Słowa kluczowe autorskie Optymalne sterowanie
Wielopunktowy problem brzegowy
Zasada maksimum
Żelbetowe belki sprężone
Optymalizacja
Optimal control
Multipoint boundary value problem
Maximum principles
Prestressed reinforced concrete beams
Optimization
Abstrakt
Celem pracy było przeprowadzenie badań w zakresie optymalnego kształtowania tras kabli żelbetowych belek sprężonych. W ramach zrealizowanych prac: 1) Opracowano model matematyczny jednoprzęsłowej ... więcej

The purpose of the work was the research execution in a range of optimal designing of routes of cables in the prestressed reinforced concrete beams. In frames of realized research works: 1) The mathematical ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/