Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Piotr Burak-Gajewski; Lukas Olma

Wybrane zagadnienia projektowania obiektów użyteczności publicznej. Maszyny i architektura

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Selected issues of Public Buildings architectural design. Influence of machines on architecture
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Wydział Architektury

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Architektura
Maszyny
Architecture
Machines
Abstrakt Wpływ maszyn na architekturę. Problematyka: 1) Kiedy architektury zaczyna być maszyną? albo kiedy maszyny zaczynają być architekturą?; 2) Definicja maszyny; 3) Definicja architektury.

Influence of machines on architecture. The issue: 1) When the architecture starts to be a machine? or when machines start to be architecture?; 2) The definition of the machine; 3) The definition of architecture.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/