Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Sabina Puławska

Badania możliwości oceny dostępności transportu miejskiego i regionalnego - I etap

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Studies on the evaluation of urban and regional public transport accessibility - Part I
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Zakład Organizacji i Ekonomiki Transportu

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [690000] Transport
Słowa kluczowe autorskie Transport zbiorowy
Potrzeby przewozowe
Potoki pasażerskie
Jakość przewozów
Transport miejski
Transport regionalny
Komunikacja autobusowa
Modelowanie
Metody statystyczne
Metody marketingowe
Dostępność transportowa
Public transport
Passengers' demands
Passengers' flows
Quality in public transport
Urban transport
Regional transport
Bus service
Modelling
Statistical methods
Marketing method
Transport accessibility
Abstrakt
Najważniejsze zrealizowane zadania w pracy: 1) Dokonano analizy możliwości wykorzystania istniejących wskaźników dostępności transportowej w miastach do oceny całych systemów transportowych [...] ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/