Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Piotr Burak-Gajewski; Marta Nowak

Wybrane zagadnienia projektowania obiektów użyteczności publicznej. Analiza przemian wizualnych, wywołanych modernizacją budynków modernistycznych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Selected issues of public buildings architectural design. Analysis of visual changes, caused by modernization of modernist buildings
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Wydział Architektury

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Projektowanie architektoniczne
Projektowanie
Architectural design
Design
Abstrakt
Problem pracy badawczej dotyczy zjawisk estetycznych związanych z modernizacją obiektów modernistycznych okresu powojennego. Zakres pracy obejmować będzie obiekty zrealizowane na całym świecie w ... więcej

The problem of research concerns the aesthetic phenomena related to the modernization of post-war modernist buildings. The scope of work will include objects made around the world in the years 1920-1980 ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/