Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jacek Czechowicz

Architektura sakralna Krakowa z przełomu XIX i XX wieku oraz kontekst stylistyczny wcześniejszych epok

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Sacred architecture of Cracow from the turn of the 19th and 20th century and stylistic context of earlier ages
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Wydział Architektury

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
[640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Architektura sakralna Krakowa
Detal architektoniczny
Sacred architecture of Cracow
Architectural detail
Abstrakt
Przedstawienie sposobów kształtowania detalu architektonicznego w najnowszych realizacjach obiektów sakralnych. Określenie współczesnej tendencji nawiązania do tradycyjnego posługiwania się detalem, ... więcej

Presentation of ways of forming of the architectural detail at the newest implementations of sacred objects. Determining the contemporary tendency of the reference to traditional detail, but in the form ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/