Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Anna Bojęś-Białasik

Geneza i rozwój średniowiecznej i wczesno nowożytnej myśli technicznej oraz rozwiązań inżynieryjnych w wybranych małopolskich klasztorach średniowiecznych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Origin and development of the medieval technological idea nad engineering solutions in the chosen medieval Lesser Polands' monasteries
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Wydział Architektury

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
[640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Urządzenie techniczne
Średniowiecze
Klasztor
Technical device
Middle ages
Monastery
Abstrakt
Zwiększenie dostępności do materiałów archiwalnych oraz samych klasztorów daje możliwość poznania i identyfikacji średniowiecznych urządzeń technicznych i rozwiązań inżynieryjnych, stosowanych ... więcej

Availability of archives and monasteries itself gives possibility to identify and find out about medieval technical devices and engeneering solutions in some medieval Lesser Polands' monasteries. Research ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/