Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jan Koroński

Równania różniczkowe w Pamiętniku Akademii Umiejętności w Krakowie

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu The papers from the differential equations in Memorial of the Academy of Arts and Sciences in Cracow
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Akademia Umiejętności w Krakowie
Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie
Prace z równań różniczkowych
Academy of Arts and Sciences in Cracow
Memorial of the Academy of Arts and Sciences in Cracow
Papers from differential equations
Abstrakt
Praca zawiera ogólną charakterystykę Akademii Umiejętności w Krakowie i Pamiętnika Akademii Umiejętności w Krakowie. Ponadto, na tle rozwoju teorii równań różniczkowych na świecie omówiono ... więcej

This paper concerns the general characteristic of the Academy of Arts and Sciences in Cracow and the Memorial of the Academy of Arts and Sciences in Cracow. Moreover, in context the development of the ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/