Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Katarzyna Pałasińska; Rafał Polek; Monika Porębska

Własność skończonej aksjomatyzowalności dla małych matryc logicznych i problemy związane

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Finite axiomatization for small matrices and related problems
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [230900] Logika matematyczna. Podstawy matematyki. Teoria mnogości
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Matryca logiczna
Skończona aksjomatyzacja
Logical matrix
Finite axiomatization
Abstrakt
Plakat w języku angielskim prezentowany podczas 13. Warsztatów dla Młodych Matematyków: Logika i Podstwy Matematyki, Kraków, 19-25.09.2010. Na plakacie wyjaśniono pojęcie matrycy logicznej i poparto ... więcej

A poster in English presenting the concept of a logical matrix, examples and the finite axiomatization problem in three versions: finite axiomatization of tautologies of a matrix, given a finite set of ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/