Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Teresa Winiarska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki na Politechnice Krakowskiej

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Remedial Mathematics for students at the Cracow University of Technology
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Zajęcia wyrównawcze
Matematyka
Remedial course
Mathematics
Abstrakt Jest to referat na XIV Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych . Celem referatu jest prezentacja sposobu organizacji zajęć wyrównawczych z matematyki prowadzonych na Politechnice Krakowskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

The aim of the talk is to present the way a remedial course in Mathematics was organized at the Cracow Uniwersity of Technology. The course was part of the Human Resources European Programme.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/