Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Janusz Kawecki; Krzysztof Stypuła; Krzysztof Kozioł; Piotr Stecz

Analiza i ocena wpływu drgań na budynki i ludzi w budynkach

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Analysis and evaluation of vibration influance on buildings and people in them
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki Budowli

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
Słowa kluczowe autorskie Wpływ drgań na budynki
Diagnostyka dynamiczna
Wpływ drgań na ludzi
Vibration influence on buildings
Dynamic diagnosis
Influence on people inside
Abstrakt Przedstawiono metodykę pomiarowo-interpretacyjną oceny wpływu drgań na istniejące budynki i ludzi w nich przebywających (kontynuacja). Przedstawiono przykłady zastosowania badań dynamicznych w diagnostyce dynamicznej.

The measurement-interpretation method of evaluation of vibration on existing buildings and inside was given (continuation). Examples of application of measurements in dynamic diagnostic were presented.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/