Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Janusz Kawecki; Henryk Ciurej; Krzysztof Kozioł; Ryszard Masłowski; Joanna Dulińska; Krzysztof Stypuła; Arkadiusz Kwiecień; Alicja Kowalska

Diagnostyka budowli z wykorzystaniem badań doświadczalnych i modeli obliczeniowych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Dynamic experimental research and computable models in building structures diagnoses
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki Budowli

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
Słowa kluczowe autorskie Diagnostyka
Badania doświadczalne
Budowle
Metoda roju cząstek
Modele obliczeniowe
Diagnosis
Experimental research
Structures
Particle swarm method
Computable models
Abstrakt
Opisano metodę badawczą stosowaną w diagnostyce masztów z odciągami. Zbadano możliwości zastosowania metody roju cząstek do wyznaczania optymalnych parametrów mechanicznych tłumików drgań współpracujących ... więcej

Investigation methods applied in diagnostics of steel guyed mast was described. The possibility of application of the particle swarm optimalization (PSO) method, to determine the optimum prameters of several ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/