Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Tadeusz Tatara; Piotr Kuboń; Filip Pachla

Działania dynamiczne generowane eksploatacją górniczą na powierzchniową zabudowę

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Dynamic mining related influence on surface structures
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki Budowli

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [120921] Badania nad kulturą
[630000] Budownictwo
[683700] Diagnostyka
[450000] Górnictwo
[120900] Teoria kultury
[680000] Nauki medyczne. Ochrona zdrowia
[120000] Kulturoznawstwo. Kultura
Słowa kluczowe autorskie Drgania powierzchniowe
Model dynamiczny
Wstrząsy górnicze
Kryterium
Częstotliwość
Siła niszcząca
Badania dynamiczne
Próbka muru
Surface vibrations
Dynamic model
Rockbursts
Criterion
Frequency
Destructive force
Dynamic investigation
Masonry sample
Abstrakt
Opracowano metodykę eksperymentalnego wyznaczania charakterystyk materiałowych muru. Szczególną uwagę poświęcono dynamicznemu modułowi sprężystości muru, bowiem najbardziej powszechne wśród ... więcej

The authors elaborated methodology for establish static and dynamic modulus of the masonry. The dynamic module of elasticity was special attention, as the most general masonry buildings among building ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/