Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Janusz German; Paweł Latus; Adam Zaborski; Mariusz Hebda; Adam Kisiel; Małgorzata Michalska-Janus; Piotr Kordzikowski; Krzysztof Nowak; Bogusław Zając; Zbigniew Mikulski; Marcin Chrzanowski

Fizyczne podstawy mechaniki materiałów

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Physical foundations of mechanics of materials
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki Budowli

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[370921] Stereomechanika. (Wytrzymałość materiałów. Wytrzymałość zmęczeniowa)
[370900] Podstawy budowy maszyn
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe autorskie Materiały komórkowe
Macierz sztywności
Połączenia podatne
Kompozyty włókniste
Cellular materials
Stiffness matrix
Flexible joints
Fiber Reinforced Composites
Abstrakt
Realizowano następujące zadania: * zastosowanie automatów komórkowych do modelowania rozwoju uszkodzeń w materiałach polikrystalicznych: powiązanie opisu mikro-makro (tzw. modelowanie wieloskalowe); ... więcej

Following problems were addressed: * application of cellular automata for modelling damage development; micro- macro- coupling; * modelling of joints under large deformations - experimental verification; ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/