Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Janusz Kawecki; Krzysztof Stypuła; Krzysztof Kozioł; Arkadiusz Kwiecień; Piotr Stecz; Henryk Ciurej

Modele obliczeniowe elementów i obiektów budowlanych oraz działań dynamicznych na te obiekty

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Models of calculation of elements and buildings objects and dynamic actions of them
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki Budowli

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
Słowa kluczowe autorskie Charakterystyka dynamiczna
Polimerowe złącze podatne
Wpływ drgań na budynki
Badania doświadczalne
Dynamic characteristic
Flexible polymer joint
Vibration influence on buildings
Experimental research
Abstrakt Analizowano pracę polimerowego złącza podatnego w budynkach i mostach (charakterystyka dynamiczna, odpowiedź dynamiczna, itp.). Porównanie badań eksperymentalnych i obliczeń polimerowego złącza podatnego.

The work of the flexible polimer joint in the building and the bridge was discussed (dynamic characteristics, dynamic response). Comparison of experimental tests and numerical analysis of the flexible polimer joint was analysed.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/