Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Leszek Mikulski; Henryk Laskowski; Marian Mikołajek; Dorota Kropiowska

Optymalne kształtowanie belek ciągłych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Continuous beams optimal shape design
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki Budowli

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
Słowa kluczowe autorskie Optymalne sterowanie
Wielopunktowy problem brzegowy
Zasada maksimum
Belki cienkościenne
Optymalizacja
Optimal control
Multipoint boundary value problem
Maximum principles
Thin-walled beams
Optimization
Abstrakt
Celem pracy było przeprowadzenie badań w zakresie optymalnego kształtowania belek ciągłych w odniesieniu do obiektów budowlanych, które mogą być analizowane jako ustroje prętowe. 1) Rozważono ... więcej

The purpose of the work was the research execution in a range of the continuous beam optimal shaping with reference to building objects which can be analysed as bar structures. 1) The task of the optimization ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/