Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Błażej Skoczeń; Grzegorz Milewski; Jacek Krużelecki; Marek Książek; Artur Ganczarski

Rozwijanie metod analizy, optymalizacji i diagnostyki złożonych struktur fizycznych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Development of methods of analysis, optimization and diagnostics for complex physical structures
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki Stosowanej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [370921] Stereomechanika. (Wytrzymałość materiałów. Wytrzymałość zmęczeniowa)
[391600] Konstrukcje elementów sterowania i automatyki. Konstrukcja elementów pomiarowych
[792400] Inżynieria materiałowa
[370900] Podstawy budowy maszyn
[390000] Automatyka
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe autorskie Stateczność
Dźwigary powierzchniowe
Zniszczenie
Propagacja szczeliny
Metody numeryczne w wytrzymałości materiałów
Optymalne kształtowanie
Optymalizacja z uwagi na zachowanie pokrytyczne
Zakres sprężysto-plastyczny
Optymalizacja w zakresie plastycznym
Kolumny cienkościenne
Równomierna stateczność
Obciążenie sterowane przemieszczeniowo
Idealna plastyczność
Metoda zaburzania kształtu konturu
Zginanie ze ścinaniem
Optymalizacja rojem cząstek
ANSYS
Kratownice
Automaty komórkowe
Lokalne reguły aktualizacji
Optymalizacja topologiczna
Stability
2D structural elements
Damage
Crack propagation
Numerical methods in strength of materials
Optimal structural design
Optimal design with respect to post-buckling behaviour
Optimal plastic design
Thin-walled columns
Uniform stability
Loadings controlled by displacements
Perfect plasticity
Boundary perturbation method
Bending with shear
Particle swarm optimization
ANSYS
Truss structures
Cellular automata
Local update rules
Topology optimization
Abstrakt
Raport zawiera wyniki badań wykonanych w czterech podtematach: 1) Modelowanie wytrzymałościowe powierzchniowych elementów konstrukcyjnych w zakresie sprężystym, plastycznym i warunkach rozwoju uszkodzeń ... więcej

Report contains the results of research carried out within four tasks: 1) Strength analysis of 2D structural elements in elastic, plastic and damage growth conditions; 2) Contemporary problems in structural ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/