Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Zbigniew Żurek; Artur Jaroń; Adam Stawiarski

Wpływ temperatury prasowania proszku na bazie żelaza na korozję wysokotemperaturową otrzymanych spieków

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Effect of temperature of pressing for high-temperature corrosion of sinters obtained from powder on the basis of iron
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe autorskie Stop Fe64/Ni36
Spieki porowate
Prasowanie wysokotemperaturowe
Kinetyka utleniania
Fe64/Ni36 alloy
Porous sinters
High-tmeperature pressing
Oxidation kinetics
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu utleniania metalicznych spieków stopu Fe64/Ni36 otrzymanych metodą prasowania proszku metalu na gorąco w atmosferze beztlenowej. Wyznaczono zależność kinetyki ... więcej

The presented work is devoted to the high-temperature oxidation process of Fe64/Ni36 alloy sinters obtained by a hot-pressing method from powder in an anaerobic atmosphere. The dependence of oxidation ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/