Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Zbigniew Żurek; Artur Jaroń; Adam Stawiarski

Wytwarzanie powłok kobaltowych na stopach tytanu

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Developing of cobalt coating on TiAl alloys
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe autorskie Stopy TiAl
Powłoki metaliczne
Aluminidki kobaltu
TiAl alloys
Oxidation
Cobalt coating
Abstrakt
Celem pracy jest wytworzenie powłoki ochronnej aluminidku kobaltu, metodą pack aluminization, na stopach tytanu TiAl wstępnie poddanych aluminizowaniu. Otrzymane próbki badano na odporność ... więcej

The aim of our paper was study of behaviour samples of Ti48Al and Ti6Al4V after: pack aluminization, cobalt-plating, pack aluminization and alloy without aluminization process. It was found that after ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/