Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Piotr Drozdowski; Witold Mazgaj; Zbigniew Szular

Generator indukcyjny sterowany przekształtnikiem macierzowym

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Asynchronous generator controlled by matrix conver
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [430000] Elektrotechnika
Słowa kluczowe autorskie Generator indukcyjny klatkowy
Przekształtnik dwumostkowy
Przekształtnik macierzowy
Wytwarzanie energii
Asynchronous squirrel-cage generator
Dual-bridge converter
Matrix converter
Energy generation
Abstrakt Opracowano nowy układ sterowania samowzbudzeniem trójfazowego generatora klatkowego. Zbadano poprawność działania układu i właściwości regulacyjne.

A new control system for the squirrel cage 3-phase generator self-excitation circuit has been developed. Correctness operation and regulating qualities of the system has been tested as well.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/